Znajdź Właściwe Rozwiązanie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 kwietnia 2016

 „Znajdź Właściwe Rozwiązanie” – jest programem profilaktyki palenia tytoniu przeznaczonym dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych . Głównym celem programu – jest zapobieganie palenia tytoniu wśród uczniów klas szkół podstawowych i gimnazjalnych.

 

Cele szczegółowe:

 • Integracja grupy. Wyróżnienie liderów. Uzasadnienie i wzmocnienie postaw zobowiązujących do nie palenia – warsztat I.
 • Ukazanie funkcjonowania ludzkiego organizmu i jego potrzeb, a przede wszystkim konieczność odpowiedniego odżywiania i czystego powietrza – warsztat II.
 • Zdobycie umiejętności zachowań asertywnych, uczenie się rozpoznawania swych zachowań oraz uświadomienie mechanizmów nacisku grupowego wraz z nauczaniem się sposobów odmowy – warsztat III.
 • Uczenie rozpoznawania uczuć przeżywanych w sytuacjach trudnych, uświadomienie mechanizmów konfliktu, jak również uczenie umiejętności radzenia sobie z problemami – warsztat IV.
 • Uczenie umocnienia poczucia własnej wartości w zbudowaniu pozytywnego myślenia o sobie i kształtowania ważnych umiejętności w kontaktach z ludźmi – warsztat V.

 Program składa się z jednego spotkania dla rodziców oraz pięciu spotkań warsztatowych dla uczniów.

 Warsztaty dla uczniów obejmują następujące tematy:

 1. Poznajemy siebie bliżej.
 2. Laboratorium ciała.
 3. Naucz się mówić.
 4. Znajdź właściwe rozwiązanie.
 5. Uwierz w siebie.

 W zajęciach wykorzystuje się różnorodne metody aktywizujące, dostosowane do możliwości rozwojowych uczniów: "burzę mózgów", praca z tekstem/rysunkiem, ćwiczenia oddechowe, wizualizacja, odgrywanie scenek sytuacyjnych.

 Materiały do programu:

Program wyposażony jest w podręcznik " Znajdź Właściwe Rozwiązanie ", zawierający scenariusze zajęć z uczniami i ankietę oceniającą dla uczniów

Kontakt z koordynatorem programu pod numerem telefonu: 22-311-80-08.

 

Dziękujemy wszystkim realizatorom programu za wkład pracy i zaangażowanie w edukację antytytoniową.

Autor: Albert Korlaga