Komunikat z dnia 15.04.2016r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 kwietnia 2016

Informacja o wynikach badania powietrza w lokalu użytkowym nr 2 przy ul. Skierniewickiej 21 - Sąd Okręgowy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie informuje, iż w dniach 07-08.04.2016r. zostały pobrane próbki powietrza w lokalu użytkowym nr 2 przy ul. Skierniewickiej 21 w Warszawie, w którym mieści się Sąd Okręgowy.
Na podstawie sprawozdania Nr LK.9051.12.2016 stwierdzono, iż badania nie wykazały przekroczenia dopuszczalnej zawartości benzenu i innych substancji szkodliwych w tym o,m,p-ksylenu i toluenu w powietrzu w odniesieniu do Zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Otrzymany wynik benzenu jest 2,5 krotnie mniejszy od wartości dopuszczalnej przy pomieszczeniach kategorii A (norma - do 10 μg/m3) i 5 razy mniejszy w przypadku pomieszczeń kategorii B (norma - do 20 μg/m3). W stosunku do pozostałych parametrów wyniki są kilkukrotnie niższe w odniesieniu do pomieszczeń kategorii A i B.

W zwiazku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie, na podstawie przeprowadzonych badań stwierdza, że nie ma zagrożenia dla ludzi, dotyczy to także kobiet będących w ciąży jak i małych dzieci, przebywających w pomieszczeniach lokalu użytkowego, w którym prowadzono badania.