Choroby zawodowe rozpatrywane w latach 2011 – 2016 przez PPIS w m. st. Warszawie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 lutego 2017

Choroby zawodowe rozpatrywane w latach 2011 – 2016 przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w m. st. Warszawie.

Wykaz chorób zawodowych znajduje się w Załączniku do Obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4.09.2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia  Rady Ministrów sprawie chorób zawodowych.

Tabel przedstawiająca Liczbę decyzji wydanych w sprawach chorób zawodowych w latach 2011 - 2016 (pobierz).

Ogólna liczba decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej i decyzji o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej wybranych grup chorób (pobierz).

Wnioski:

1. Wśród stwierdzonych chorób zawodowych w ostatnich latach dominowały choroby zakaźne ( w tym wzw,  gruźlica) lub pasożytnicze – poz. 26 ; w następnej kolejności  pozostają-  choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania  pracy  poz. 20 i choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonania pracy  - poz. 19 wykazu.

2. Stale zmniejsza się liczba wydawanych decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej ,

3. Liczba decyzji o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej w większości grup chorób przewyższa liczbę decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej ; wyjątek stanowi grupa: „choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa” – poz 26 wykazu.