Dyżury klasyfikatorów grzybów świeżych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 września 2019

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (Dz. U. z 2018, poz. 1281), grzyby świeże, rosnące w warunkach naturalnych, świeże i suszone, pozyskiwane z grzybów rosnących w warunkach naturalnych, mogą być oferowane konsumentowi finalnemu wyłącznie w placówkach handlowych lub na targowiskach pod warunkiem uzyskania atestu grzyboznawcy lub klasyfikatora grzybów.

UWAGA!

PSSE w m.st. Warszawie nie wystawia atestów na grzyby.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie uprzejmie informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z określeniem gatunku grzyba  i bezpieczeństwem jego ewentualnego spożycia poradę klasyfikatorów grzybów świeżych można uzyskać w siedzibach PSSE w m.st. Warszawie:

ul. Kochanowskiego 21 w godzinach: 08.30 - 09.30.

ul Cyrulików 35 w godzinach: 13.00 – 14.30.