Konferencja „Żywienie a zdrowie - jak dbać o zdrowy styl życia”.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 listopada 2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie zorganizował konferencję na temat roli bezpieczeństwa żywności oraz zdrowego odżywiania w rozwoju i prawidłowym funkcjonowaniu organizmu dziecka pn. „Żywienie a zdrowie - jak dbać o zdrowy styl życia”. Wiodącym celem konferencji było podniesienie poziomu wiedzy na temat zdrowego odżywania dzieci i młodzieży wśród kadry pedagogicznej, która ma istotny wpływ na kształtowanie odpowiednich postaw u dzieci oraz pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania, które bardzo aktywnie wspierają pracę nauczycieli w zakresie działań edukacyjnych o charakterze profilaktycznym w warszawskich szkołach.

Na konferencji zaprezentowano nowy program edukacyjny pn., Skąd się biorą produkty ekologiczne”, adresowany do dzieci w wieku 5-6 lat w placówkach przedszkolnych. Koordynator powiatowy programu pn „Trzymaj Formę!”, skierowanego do uczniów z klas V-VIII Szkół Podstawowych omówił metodykę ww. programu, cele, założenia, treści programowe, scenariusze zajęć, metody i formy, czas realizacji oraz sprawozdawczość.

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie