Komunikat z dnia 10.03.2016 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 marca 2016

Komunikat nr 3 w sprawie badań próbek powietrza w wytypowanym lokalu mieszkalnym w budynku przy ul. Skierniewickiej 21

 

Komunikat z dnia 10.03.2016 r.
w sprawie zapachów wydzielających się ze studzienek kanalizacyjnych
w rejonie ulic  Skierniewickiej i Wolskiej.

 

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie (PPIS) informuje, że w dniu 04.03.br. w godzinach wieczornych otrzymał informację od Służby Dyżurnej Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy o uruchomieniu przez Inwestora systemu oczyszczania powietrza przy ul. Skierniewickiej róg ul. Wolskiej.

Podczas przeprowadzonych przez przedstawicieli PPIS inspekcji w terenie m.in. w dniach 07 i 09.03.br. nie wyczuwano nieprzyjemnych zapachów chemicznych w tym rejonie.

W dniach 7-8.03.2016r., w ramach nadzoru prowadzonego przez PPIS, pobrano próby powietrza w pomieszczeniu Biura Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Warszawie przy ul. Płockiej 9. Wyniki badań były poniżej progu oznaczalności i nie wykazały istotnej zawartości benzenu i innych substancji szkodliwych w tym o,m,p-ksylenu i toluenu w powietrzu. Wyniki tła (powietrza zewnętrznego) były nieznacznie wyższe od zbadanych próbek w pomieszczeniu sądu.

Oceniono, że korzystanie z przedmiotowego lokalu nie zagraża życiu i zdrowiu jego użytkownikom.

W dniu 08.03.2016 r. Pan Marcin Liberadzki - Zarządca Nieruchomościami PKO Bank Polski, drogą mailową, poinformował PPIS o zrealizowaniu prac (przegląd szczelności instalacji kanalizacyjnej) leżących po stronie Spółdzielni  Mieszkaniowej „STROP” w budynku przy ul. Skierniewickiej 21, a w szczególności w sali bankowości hipotecznej. Jednocześnie potwierdził, że jakość powietrza uległa znacznej poprawie.

Dla potwierdzenia skuteczności podjętych  działań przez Inwestora kontynuowane są pomiary w dniach 09-10.03.br. w nieruchomości przy ul. Skierniewickiej 21 w pomieszczeniach Banku i Sądu Okręgowego (w lokalach gdzie stwierdzano największe stężenia).

W przypadku otrzymania korzystnych wyników badań (w granicach normatywów higienicznych) użytkownicy lokali będą mogli podjąć działalność, o czym zostaną niezwłocznie poinformowani.