Nie Pal Przy Mnie Proszę

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 kwietnia 2016

„Nie Pal Przy Mnie, Proszę”jest programem edukacji antytytoniowej opracowany w Instytucie Matki i Dziecka przez zespół autorów. Przeznaczony jest dla uczniów z klas I-III szkoły podstawowej.

 Głównym celem programu - jest zachęcanie do abstynencji tytoniowej oraz wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności skutecznego radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

 

 Cele szczegółowe:

 • Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia,
 • Wykształcenie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie,
 • Uświadomienie, że palenie jest szkodliwe dla zdrowia,
 • Uwrażliwienie na szkodliwość dymu papierosowego. Omówienie problemu biernego palenia,
 • Wykształcenie u dzieci umiejętności asertywnego reagowania wobec osób, które przy nich palą papierosy.

Program składa się z jednego spotkania warsztatowego dla rodziców oraz pięciu spotkań warsztatowych dla dzieci (dwóch dwugodzinnych i trzech jednogodzinnych).

 Warsztat dla rodziców odbywa się przed rozpoczęciem zajęć z dziećmi. Po prezentacji programu omawia się trzy tematy: przyczyny podejmowania prób palenia tytoniu przez dzieci i młodzież, fazy uzależnienia od tytoniu oraz skutki biernego palenia.

 Warsztaty dla dzieci obejmują następujące tematy:

 • Co to jest zdrowie
 • Od czego zależy nasze zdrowie
 • Co i dlaczego szkodzi zdrowiu
 • Co robić, gdy moje zdrowie jest zagrożone
 • Nie pal przy mnie, proszę

W zajęciach wykorzystuje się różnorodne metody aktywizujące, dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci: "burzę mózgów", krzyżówki, układanki, "narysuj i napisz", dramę, pracę w grupach i ćwiczenia oddechowe.

 Realizatorami mogą być przeszkoleni nauczyciele (z racji specyfiki programu zaleca się by był to psycholog).

 Materiały do programu:

Program wyposażony jest w podręcznik "Nie pal przy mnie, proszę", zawierający scenariusze zajęć z dziećmi, a także plansze, rysunki i krzyżówki, scenariusz zajęć dla rodziców, wiele cennych wskazówek metodycznych dla realizatorów programu, list do rodziców, ankiety i kwestionariusze.

            Placówki zainteresowane przystąpieniem do programu prosimy o wypełnienie deklaracji realizacji programu  uprzednio podpisanej przez dyrektora placówki i przesłanie jej drogą elektroniczną: oswiatazdrowotna@pssewawa.pl, luk faxem: 22-310-79-01.

Kontakt z koordynatorem programu pod numerem telefonu 22-311-80-07.