Zdrowe Piersi Są OK!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 kwietnia 2016

„Zdrowe Piersi są OK!”  - program edukacyjny dotyczy profilaktyki raka piersi. Adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych (dziewczeta, chlopcy), pośrednio również rodzice, kobiety z najbliższego otoczenia uczniów oraz kadra pedagogiczna szkół. Aspekty, które interesują młodzież w zakresie profilaktyki raka piersi, nie tylko są związane z informacjami typowo medycznymi, tj.: dane statystyczne dotyczące zachorowalności i umieralności na raka piersi, przebiegu choroby czy terminologii medycznej. To, co głównie wzbudza ciekawość młodych ludzi, związane jest z prawidłową pielęgnacją biustu, z odpowiednim doborem biustonosza, z różnicami w budowie piersi oraz z nauką samobadania piersi.

Cele programu:

  • Kształtowanie wśród uczennic szkół ponadgimnazjalnych nawyku pielęgnacji piersi i dbania o nie.
  • Budowanie świadomości dotyczącej dbania o zdrowe piersi wśród uczniów (dziewcząt i chłopców) oraz wśród osób z ich najbliższego otoczenia.

Program edukacyjny „Zdrowe Piersi są OK!” doskonale wpisuje się w zakres tematyczny nowej podstawy programowej szkół ponadgimnazjalnych. Treści programu powinny być realizowane z wykorzystaniem metod aktywizujących.  Program przewiduje 3 tematy zajęć edukacyjnych:

  • Rak piersi – możliwości profilaktyki.
  • Piersi – jak o nie dbać, a by były zdrowe i piękne.
  • Samobadanie piersi – jako skuteczna i tania profilaktyka.

       Program może być realizowany również w ramach innych zajęć, tj.: biologia, wychowanie do życia w rodzinie, godzina wychowawcza. Szkoły, które zgłoszą chęć udziału w programie „Zdrowe Piersi są OK!” otrzymują pakiet materiałów na który składa się: poradnik dla koordynatora, plakat, prezentacje multimedialne, ankiety ewaluacyjne, kalendarzyki menstruacyjne, zakładki dotyczące pielęgnacji piersi oraz składanki z informacjami dla rodziców.

Placówki zainteresowane przystąpieniem do programu prosimy o wypełnienie deklaracji, uprzednio podpisanej przez dyrektora placówki i przesłanie jej drogą elektroniczną: oswiatazdrowotna@pssewawa.pl, lub faxem: 22-310-79-01.

Kontakt z koordynatorem programu pod numerem telefonu 22-311-80-08.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie