Komunikaty NDS/NDN

Komunikaty Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń
i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy.

 

Komunikat I

Komunikat II

Komunikat III

Komunikat IV