Strona główna

 

Dnia 27 grudnia 2019 r. - PSSE w m.st. Warszawie będzie nieczynna.

 

Zgodnie  z  zarządzeniem Nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia 27 grudnia 2019 r.  dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej:

1) 27 grudnia 2019 r. (piątek), jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w m.st. Warszawie.

2) 14 grudnia 2019 r. (sobota) jest dniem pracującym dla pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w m.st. Warszawie, w tym dniu PSSE  w m.st.  Warszawie będzie czynna w godz. 7.00 – 14.35. 

 

UWAGA

 W DNIACH  23–31.12.2019 r.  PRÓBKI DO BADAŃ NA NOSICIELSTWO NIE BĘDĄ  PRZYJMOWANE

Najnowsze aktualności

Powiększ zdjęcie
13 grudnia 2019

12 grudnia Szkolenie metodyczne profilaktyki antytytoniowej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie zorganizował w Urzędzie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy bezpłatne szkolenie metodyczne dla przedszkolnych i szkolnych koordynatorów i realizatorów programów pn., Czyste powietrze wokół nas”; „Nie Pal Przy Mnie Proszę” i „Bieg Po Zdrowie” na temat antytytoniowej edukacji zdrowotnej, którego celem było przygotowanie koordynatora do realizacji programu w placówce.  Otwarcia szkolenia dokonała Mariola Garbacz Kierownik Oddziału Promocji Zdrowia i Pani Burmistrz Dzielnicy Rembertów Agnieszka Kądeja.

Czytaj więcej o: 12 grudnia Szkolenie metodyczne profilaktyki antytytoniowej
Powiększ zdjęcie
9 grudnia 2019

Kampania Oszczędź dziecku ospy

18 listopada 2019r ruszyła ogólnopolska kampania edukacyjna „Oszczędź dziecku ospy” , która realizowana jest przez Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z Polskim Towarzystwem Higienicznym. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie świadomości społeczeństwa na temat zagrożenia oraz sposobów ochrony przed ospą. Adresatami tej inicjatywy są rodzice posyłający swoje dzieci do żłobków i klubów dziecięcych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia – każde dziecko w Polsce uczęszczające do żłobka lub klubu dziecięcego  ma  prawo  do  bezpłatnego szczepienia przeciwko ospie wietrznej

 Wiecej informacji na: https://www.ospawietrzna.pl

 

Czytaj więcej o: Kampania Oszczędź dziecku ospy
4 grudnia 2019

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie w sprawie Szkoły Podstawowej Nr 374 przy ul. Boremlowskiej 6/12

W związku z prowadzonymi pracami remontowymi oraz użyciem do ich wykonywania preparatu zawierającego fenylometanol, w trosce o dobro i zdrowie dzieci, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie w dniu 03.12.2019r. wydał decyzję z rygorem natychmiastowej wykonalności nakazującą:

  1. Zapewnić pobyt dzieci w pomieszczeniach wolnych od szkodliwych substancji lotnych uwalniających sie w związku z prowadzonymi pracami remontowymi.
  2. Właściwą jakość powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci potwierdzić wynikami badań laboratoryjnych.

Jak wynika z karty charakterystyki i karty technicznej użytego produktu, po zakończeniu prac, pomieszczenia należy wietrzyć przez 14 dni. Nie można bowiem wykluczyć, że szkodliwe substancje lotne przedostały się do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci. W konsekwencji powyższego, Dyrektor Szkoły powinien podjąć działania, które wykluczą obecność uczniów w pomieszczeniach, w których będą oni narażeni na działnie szkodliwych substancji lotnych. O poprawie jakości powietrza w tych pomieszczeniach winny świadczyć wyniki badań laboratoryjnych. W razie podjęcia przez Dyrektora działań, które doprowadzą do przeniesienia uczniów poza obiekt przez okres przekraczający 14 dni od zakończenia remontu, możliwe będzie odstąpienie od wykonania punktu 2. nakazu decyzji.

Czytaj więcej o: Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie w sprawie Szkoły Podstawowej Nr 374 przy ul. Boremlowskiej 6/12
Powiększ zdjęcie
29 listopada 2019

Konferencja „Żywienie a zdrowie - jak dbać o zdrowy styl życia”.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie zorganizował konferencję na temat roli bezpieczeństwa żywności oraz zdrowego odżywiania w rozwoju i prawidłowym funkcjonowaniu organizmu dziecka pn. „Żywienie a zdrowie - jak dbać o zdrowy styl życia”. Wiodącym celem konferencji było podniesienie poziomu wiedzy na temat zdrowego odżywania dzieci i młodzieży wśród kadry pedagogicznej, która ma istotny wpływ na kształtowanie odpowiednich postaw u dzieci oraz pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania, które bardzo aktywnie wspierają pracę nauczycieli w zakresie działań edukacyjnych o charakterze profilaktycznym w warszawskich szkołach.

Czytaj więcej o: Konferencja „Żywienie a zdrowie - jak dbać o zdrowy styl życia”.
25 listopada 2019

Skąd się biorą produkty ekologiczne

Nowy, ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli opracowany wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Okres przedszkolny jest niezmiernie ważnym etapem kształtowania się postaw determinujących aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. Dlatego też istotne jest edukowanie dzieci w zakresie prawidłowego żywienia już od najmłodszych lat. Utrwalone wówczas przyzwyczajenia zdrowotne i nawyki decydują o późniejszym stylu życia. Dodatkowo z badań wynika także, że żywność ekologiczna może mieć związek ze zdrowszym stylem życia. Konsumenci ekologiczni częściej dbają o dietę i aktywność fizyczną oraz cechuje ich istotnie mniejsze prawdopodobieństwo nadwagi i otyłości.

Czytaj więcej o: Skąd się biorą produkty ekologiczne
21 listopada 2019

Europejski Tydzień Testowania w kierunku HIV

W Polsce każdego dnia co najmniej 3 osoby dowiadują się, że są zakażone HIV! 22 listopada rozpoczyna się Europejski Tydzień Testowania w kierunku HIV  a wraz z nim działania edukacyjno-informacyjne Krajowego Centrum ds. AIDS.

Udział w nich weźmie aktor Maciej Musiał,  a myślą przewodnią jest zachęcanie Polaków  do testowania się w kierunku zakażenia HIV. 

1 275 to liczba zakażeń wykrytych w 2018 r. w Polsce. Według Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, liczba nowo wykrywanych zakażeń co roku przekracza w naszym kraju 1 tysiąc. Od wdrożenia badań, czyli od połowy lat 80. do 30 kwietnia 2019 r. wykryto 24 303 zakażenia HIV, AIDS zdiagnozowano u 3 692 osób i odnotowano 1 418 zgonów. Codziennie w Polsce średnio 3 osoby dowiadują się o swoim zakażeniu. Do zdecydowanej większości zakażeń dochodzi drogą kontaktów seksualnych.

Czytaj więcej o: Europejski Tydzień Testowania w kierunku HIV