Komunikaty epidemiologiczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

19 marca 2020

KOMUNIKAT DLA PODMIOTÓW Z BRANŻY FRZYJERSKIEJ I KOSMETYCZNEJ

Wobec liczonych w setkach zgłoszeń i zapytań telefonicznych i elektronicznych dotyczących możliwości i perspektyw funkcjonowania podmiotów działających w branży fryzjerskiej i kosmetycznej, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie informuje, co następuje:

 

  1. Wobec braku generalnego prawnego ograniczenia działalności podmiotów branży fryzjersko-kosmetycznej decyzja o kontynuowaniu świadczenia usług jest podejmowana indywidualnie przez każdy z tych podmiotów na własną odpowiedzialność.
  2. Podmioty, które zdecydowały się kontynuować działalność, muszą się liczyć z koniecznością zastosowania drastycznych środków ograniczających ryzyko zarażenia klientów bądź personelu koronawirusem.
  3. Powyższy obowiązek wynika wprost z brzmienia art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.).
  4. Pracownicy PSSE w m.st. Warszawie nie udzielają żadnych indywidualnych porad czy zaleceń co do stosowania konkretnych zabezpieczeń dla poszczególnych zakładów. Do zadań prowadzącego zakład należy identyfikacja możliwych zagrożeń i zastosowanie środków zaradczych.
  5. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie przypomina, iż umiejętność dokonania powyższej oceny i jej dostosowania do zmieniających się warunków świadczenia usług jest w sposób oczywisty związana z samym faktem aktywności w sferze usług fryzjerskich i kosmetycznych.
  6. Postulat zmiany obowiązującego prawa w kierunku zaostrzenia ograniczeń w świadczeniu usług powinien zostać skierowany do organu centralnego właściwego do wydawania powszechnie obowiązujących przepisów w tej kwestii – Ministra Zdrowia.

Z uwagi na brak możliwości indywidualnego reagowania na zgłoszenia poruszające powyższe kwestie, z dniem 19.03.2020 r. pracownicy PSSE w m.st. Warszawie obsługujący pocztę elektroniczną nie będą udzielali odpowiedzi zwrotnych a pracownicy infolinii będą odsyłać do niniejszego komunikatu.