Znajdż Właściwe Rozwiązanie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

12 kwietnia 2016

Znajdź Właściwe Rozwiązanie

 „Znajdź Właściwe Rozwiązanie” – jest programem profilaktyki palenia tytoniu przeznaczonym dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych . Głównym celem programu – jest zapobieganie palenia tytoniu wśród uczniów klas szkół podstawowych i gimnazjalnych.

 

Albert Korlaga
Czytaj więcej o: Znajdź Właściwe Rozwiązanie
12 września 2019

UWAGA !!!

Informujemy, że od roku szkolnego 2019/2020  prowadzimy nabóru  nowych  szkół podstawowych z terenu m.st. Warszawy do kolejnej edycji programu edukacyjnego pn.

                                     Znajdź właściwe rozwiązanie”.

  Natomiast szkoły podstawowe , które:

  • przystąpiły do programu w roku poprzedniej edycji;
  • wzięły udział w szkoleniu metodycznym zorganizowanym przez Oddział Promocji Zdrowia ( szkolenia odbywały się  do każdej edycji);
  • otrzymały materiały programowe;
  • zadeklarowały kontynuację programu w sprawozdaniu z realizacji programu r;

 zachęcamy do kontynuacji założeń programu dot. profilaktyki chorób odtytoniowych w kolejnych latach korzystając z otrzymanych wskazówek metodycznych i pomocy dydaktycznych.

 Szkoły Podstawowe  oraz Szkoły ponadpodstawowe zainteresowane edukacją dzieci i młodzieży  w zakresie profilaktyki chorób odtytoniowych zachęcamy do pobierania zamieszczonych materiałów informacyjnych i korzystania z nich wg Państwa potrzeb.