Nowe substancje psychoaktywne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

11 lutego 2020

„Raport o stanie narkomanii w Polsce 2019”

„Raport o stanie narkomanii w Polsce 2019” opracowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.  Raport zawiera również informacje na temat działań podejmowanych w obszarze przeciwdziałania narkomanii zarówno w Polsce, jak i w ramach współpracy międzynarodowej. https://www.cinn.gov.pl/portal?id=15&res_id=1582296

8 października 2019

E-papierosy- niebezpieczne

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski skierował do szkół, przygotowany wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym, materiał informacyjny dla uczniów, rodziców, dyrektorów i nauczycieli, w którym przestrzega przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi z elektronicznymi papierosami.

 Materiał informacyjny dla uczniów, rodziców, dyrektorów i nauczycieli

 

Czytaj więcej o: E-papierosy- niebezpieczne
23 czerwca 2017

Informacja o badaniu „Młodzież a dopalacze – postawy i zachowania”

Ogólnopolskie badanie „Młodzież a dopalacze – postawy i zachowania” zostało zaprojektowane i przygotowane w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Badanie przeprowadzono we wrześniu 2016 roku w oparciu o autorski kwestionariusz ankiety na reprezentatywnej grupie 5.500 uczniów w wylosowanych szkołach w Polsce. Losowanie miało charakter warstwowy proporcjonalny, błąd szacunku nie przekracza 1,32 punktu procentowego przy poziomie ufności równym 95%. Badanie zrealizowano na próbie: uczniów II klas gimnazjów oraz II klas liceów, techników i zasadniczych szkół zawodowych. W każdej z wylosowanych szkół objęto badaniem jedną klasę drugą, ankiety wypełniali wszyscy obecni w dniu ankietyzacji uczniowie.

Głównym celem projektu było uzupełnienie wiedzy w obszarze funkcjonowania rynku „nowych narkotyków”, które stanowią obecnie istotne zagrożenie dla młodych Polaków. Uzyskane wyniki posłużą do lepszego dopasowania działań profilaktycznych, mających służyć znaczącemu ograniczeniu problemu tzw. „dopalaczy”.

Więcej na: http://gis.gov.pl/zdrowie/dopalacze/news-dopalacze