Szkolenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Konferencja „Żywienie a zdrowie - jak dbać o zdrowy styl życia”.
29 listopada 2019

Konferencja „Żywienie a zdrowie - jak dbać o zdrowy styl życia”.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie zorganizował konferencję na temat roli bezpieczeństwa żywności oraz zdrowego odżywiania w rozwoju i prawidłowym funkcjonowaniu organizmu dziecka pn. „Żywienie a zdrowie - jak dbać o zdrowy styl życia”. Wiodącym celem konferencji było podniesienie poziomu wiedzy na temat zdrowego odżywania dzieci i młodzieży wśród kadry pedagogicznej, która ma istotny wpływ na kształtowanie odpowiednich postaw u dzieci oraz pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania, które bardzo aktywnie wspierają pracę nauczycieli w zakresie działań edukacyjnych o charakterze profilaktycznym w warszawskich szkołach.

Czytaj więcej o: Konferencja „Żywienie a zdrowie - jak dbać o zdrowy styl życia”.
Przejdź do - Szkolenie metodyczne "ARS, czyli jak dbac o miłość" oraz "Podstępne WZW"
19 listopada 2019

Szkolenie metodyczne "ARS, czyli jak dbac o miłość" oraz "Podstępne WZW"

W dniu 14 listopada br w siedzibie PSSE w m.st. Warszawie, Oddział Promocji Zdrowia zorganizował  szkolenie metodyczne dla szkolnych realizatorów programu  profilaktyki uzależnień  pn. "ARS, czyli jak dbać o miłość?" oraz na temat wirusowego zapalenia wątroby typu B i C."Podstępne WZW". Ponadto treści dotyczące metodyki programów zostały poszerzone o wykłady  na temat:
  1. „Profilaktyka HIV/AIDS”;
  2. „Czy jest to zdrowsza alternatywa dla tradycyjnych papierosów? O toksyczności e-papierosów”;
  3. „Uzależnienie od Internetu”.
 
Przejdź do - Szkolenie metodyczne  z profilaktyki programów onkologicznych
8 listopada 2019

Szkolenie metodyczne z profilaktyki programów onkologicznych

W dniu dzisiejszym w siedzibie PSSE w m.st. Warszawie Oddział Promocji Zdrowia prowadzi szkolenie metodyczne z programów profilaktyki nowotworowej "Zdrowe piersi są OK", "Wybierz życie. Pierwszy krok" oraz "Znamię! znam je". W ramach spotkania gościnnie wystąpili Pan Mirosław Czechowski, V-ce prezes Stowarzyszenia Mężczyzn z chorobami prostaty „Gladiator” oraz Pani Aleksandra Rudnicka, Rzecznik, Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych. Poza ciekawymi wykładami, koorynatorzy szkolni programów mieli okazję zapoznać się ze stoiskiem edukacyjnym zorganizowanym przez Stowarzyszenie "Amazonki" - Warszawa-Centrum. #Amazonki#StowarzyszenieAmazonkiWarszawaCentrum
 
 
24 stycznia 2019

Szkolenie dla szkolnych realizatorów programu Edukacyjnego "ARS, czyli jak dbać o miołość"

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie w dniu 24 stycznia 2019r. zorganizował szkolenie metodyczne dla szkolnych realizatorów programu edukacyjnego pn.  „ARS, czyli jak dbać o miłość?”. Program  kierowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych. Głównym celem programu jest dotarcie z przekazem edukacyjnym do uczniów szkół i ograniczenie skutków zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych (alkoholu, tytoniu i narkotyków). Wyjątkowość programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?” polega na nowoczesnym, kompleksowym podejściu do profilaktyki uzależnień opartym głównie o wartości wyznawane przez młodych ludzi. Młodzież dzięki udziałowi w programie zdobywa wiedzę na temat wpływu używania alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych na relacje międzyludzkie oraz na dokonywane przez nią ważne wybory życiowe.

Czytaj więcej o: Szkolenie dla szkolnych realizatorów programu Edukacyjnego "ARS, czyli jak dbać o miołość"