Grzyby

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

14 sierpnia 2019

Informacja dla osób zbierających grzyby w celach handlowych i na własny użytek

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (Dz. U. z 2018, poz. 1281), grzyby świeże, rosnące w warunkach naturalnych, świeże i suszone, pozyskiwane z grzybów rosnących w warunkach naturalnych, mogą być oferowane konsumentowi finalnemu wyłącznie w placówkach handlowych lub na targowiskach pod warunkiem uzyskania atestu grzyboznawcy lub klasyfikatora grzybów.

UWAGA!

PSSE w m.st. Warszawie nie wystawia atestów na grzyby.

Klasyfikator grzybów posiada uprawnienia do oceny wyłącznie grzybów świeżych, natomiast grzyboznawca posiada uprawnienia do oceny grzybów świeżych i suszonych.

Osoby zbierające grzyby na własny użytek mogą uzyskać poradę u klasyfikatora grzybów w siedzibie PSSE w m.st. Warszawie, ul Cyrulików 35.

 

Czytaj więcej o: Informacja dla osób zbierających grzyby w celach handlowych i na własny użytek
3 czerwca 2019

KONKURS FOTGRAFICZNY „LEŚNE INSPIRACJE”

         


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Warszawie uprzejmie zaprasza do  udziału w wojewódzkim Konkursie fotograficznym pt. „Leśne inspiracje”. Głównym założeniem tego przedsięwzięcia jest zainteresowanie młodzieży tematyką przyrodniczo-leśną, pięknem lasu i runa leśnego poprzez wykonanie fotografii grzybów w ich naturalnym środowisku. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas VII – VIII w roku szkolnym 2018/2019. Termin nadsyłania fotografii upływa w dniu 3 września 2019 r. (decyduje data dostarczenia do organizatora). Prace należy przesłać w usztywnione kopercie oraz zapisaną na nośniku elektronicznym wersja na adres:

 

Czytaj więcej o: KONKURS FOTGRAFICZNY „LEŚNE INSPIRACJE”
15 kwietnia 2019

Kurs klasyfikator grzybów świeżych w Lesku

CZY CHCESZ UZYSKAĆ UPRAWNIENIA KLASYFIKATORA GRZYBÓW ?

 

ZAPROSZENIE

 

Informacja dla Urzędów Miast i Gmin, podmiotów gospodarczych prowadzących handel targowiskowy bądź skup grzybów świeżych, oraz pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa podkarpackiego i województw sąsiednich.

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wychodząc naprzeciw zgłaszanym potrzebom zmierzającym do zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu grzyboznawstwa i uzyskania uprawnień klasyfikatora grzybów świeżych organizuje trzydniowy kurs specjalistyczny dla osób pragnących uzyskać tego rodzaju kwalifikacje, który odbędzie się w dniach od 01 do 03 czerwca 2019 r. w Pensjonacie „Zamek”, ul. Piłsudskiego 7, 38-600 Lesko.

Przewidywana liczba uczestników - około 20. Zakwalifikowanie na ww. kurs odbędzie się na podstawie kolejności zgłoszeń i po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez organizatora (wzór zgłoszenia w załączeniu ).

Czytaj więcej o: Kurs klasyfikator grzybów świeżych w Lesku
1 kwietnia 2019

Kurs klasyfikator grzybów świeżych w Karpicku k/Wolsztyna

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie , informuje że Wielkopolski Państwowy  Inspektor Sanitarny organizuje kurs dla klasyfikatorów grzybów świeżych, który będzie zorganizowany w terminie 23-25.05.2019 r. w Karpicku k/Wolsztyna.

Czytaj więcej o: Kurs klasyfikator grzybów świeżych w Karpicku k/Wolsztyna